Käyttäjätunnus:

Salasana:


Olen unohtanut tunnukseni

HR-palveluilla on tiedottamattomia ongelmia

Lisätty: 09.03.18 12:28:07

Tiedoksi,
 
HR-palveluryhmällä on ongelmia kokemusosan laskemisen ja kokemusosapäätösten tekemisessä:
 
"Palvelusaikajärjestelmässä on tällä hetkellä teknisiä ongelmia, joten emme valitettavasti ole päässeet laskettamaan kaikkia tarvittavia kokemusosia ja tekemään niistä päätöksiä ongelmista aiheutuneen ruuhkan vuoksi."
 
Olkaa yhteydessä suoraan HR-palveluryhmään palvelupyynnöllä, mikäli korkeampi kokemusosa olisi pitänyt näkyä tilinauhalla. Tekevät oikaisut virkansa puolesta ja maksavat sen ansaintapäivästä lukien.


Muistakaa samalla tarkastaa siitä tilinauhasta jossa korkeampi kokemusosa on mennyt maksuun, että maksavat viivästyskorkoa siitä päivästä asti kun kokemusosa on korottunut.
 

Kokemusosan ansainta virkaehtosopimuksen mukaan:
RVLPJTARKVES 22.4.2005
2. Kokemusosa (ptek 2295)
Kokemusosan tavoitteena on ottaa huomioon työssä oppiminen. Kokemusosa määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti:
                                                                                       1 v 5 v 10 v 15 v 20 v
Taso 1:Upseerit, opistoupseerit ja raja-/ merivartijat            2 % 4 % 6 % 8 % 16,58 %
Taso 2: Siviilit ja erikoisupseerit                                        5 % 8 % 11 % 14 % 21,58 %
(Neuvottelutulos 14.3.2013)
 
Työnantaja vahvistaa kokemusajan. Kokemusosa määräytyy prosentuaalisena osuutena tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Joulukuun 1 päivänä 2004 palveluksessa olleelle virkamiehelle lasketaan kokemusajaksi sanottuun ajankohtaan saakka siihen mennessä kertynyt ikälisään oikeuttanut palvelusaika. Sen jälkeen heille ja muillekin virkamiehille otetaan kokemusaikaa laskettaessa huomioon vain aktiivinen palveluksessaoloaika rajavartiolaitoksessa. Yli 30 päivää kestävää yhdenjaksoista keskeytysaikaa (pl. vuosiloma ja äitiysvapaa-aika) ei huomioida kokemuksen pituutta laskettaessa. (päivitetty 5.2.2010)
 
Sotilaskoulutetuilla otetaan kokemusosaa laskettaessa huomioon rajavartiolaitoksessa palvelun lisäksi myös muu sotilasvirassa tai -tehtävässä palveltu aika (pl. asepalvelus) sekä pitkät jatko- ja täydennyskoulutuskurssit. Siviilivirkamiehillä sekä erikoisupseereilla otetaan huomioon myös muualta hankittu vastaavan tehtäväalan kokemus.
 
Soveltamisohje:
Tason 2 mukaista kokemusosaa sovelletaan 1.4.2007 lukien myös niihin sotilasvirassa palveleviin virkamiehiin, jotka tekevät täysin vastaavia teknisen alan tehtäviä kuin siviilin tai erikoisupseerin virassa palvelevat virkamiehet ja joiden tehtävä on arvioitu siviilikoulutusta edellyttävänä tehtävänä.(Neuvottelutulos 10.10.2007)
 
Edellä mainituin perustein määräytyvää tason 2 mukaista kokemusosaa maksetaan siihen saakka kun virkamies määrätään sotilaskoulutusta edellyttävään tehtävään. Korkeamman tason mukaisesti maksetusta kokemusosasta ei muodostu uuden tehtävään määräyksen jälkeen takuupalkkaa.(Neuvottelutulos 10.10.2007)
 
Virkamiehen asiointitavat HR-palveluryhmään:

  • Ensisijainen asiointitapa on tehdä HR-palvelupyyntö
    • palvelupyyntö kohdentuu tekemäsi palvelupyynnön tyypin perusteella suoraan asiassasi vastuullisen sektorin käsiteltäväksi ja saat sähköpostiisi linkin minkä kautta voit seurata pyyntösi toteutusta
Virkamiehen suoraan hoidettavat asiat
Asioi seuraavissa asioissa HR Palveluihin:
  • kokemusosaan liittyvät tiedustelut
    • mikäli seuraavan kokemusosan olisi jo pitänyt täyttyä (ei yli 30 vrk yhdenjaksoisia poissaoloja), ei etukäteistiedusteluja

 

Rajaturvallisuusunionin toimisto
Ratamestarinkatu 11
00520 Helsinki

Puh: +358 (0)9 148 5824
toimisto(at)rtu.fi

Kaakon Nettipalvelu Oy