Käyttäjätunnus:

Salasana:


Olen unohtanut tunnukseni

OPISKELIJAJÄSENYYS

Uusi RTU:n opiskelijajäsen, joka ei ole vielä palkanmaksun piirissä jäsenmaksu on 0€.
Opiskelun päätyttyä ja jäsenen aloittaessa työt (myös työharjoittelu) Rajavartiolaitoksessa hänen tulee ilmoittaa sijoituksensa ja mahdollinen yhdistyksen vaihto RTU:n toimistoon, tällöin hän siirtyy RTU:n varsinaiseksi jäseneksi ja työttömyyskassan jäsenyys astuu voimaan.

Opiskelijajäsenyys päättyy mikäli henkilöä ei nimetä Rajavartiolaitoksen virkaan.
 
Uuden RTU:n opiskelijajäsenen jolla on voimassa oleva jäsenyys jo jossain muussa liitossa/työttömyyskassassa kannattaa selvittää liiton mahdollinen vapaajäsenyys opiskelun ajalta.
Kaksoisjäsenyys on mahdollista opiskelun loppuun asti, jolloin jäsen siirtyy RTU:n varsinaiseksi jäseneksi. HUOMAA kuitenkin, että samaan aikaan jäsenenä voi olla vain yhdessä työttömyyskassassa.

OPINTOVAPAA

RTU:n varsinaisen Jäsenen joka jää opintovapaalle virkatehtävistä jäsenmaksu on opintokuukausilta 0€ + työttömyyskassan jäsenmaksu 6,00€/kk, kuitenkin työssäolokuukausilta 1 % veronalaisesta palkkatulosta. 

Myös opiskelija voi kerryttää itselleen työssäoloehtoa opiskelujensa aikana. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen viikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia. Työstä tulee maksaa työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on vuonna 2018 oltava vähintään 1 187 euroa kuukaudessa. 
Työssäoloehto on 26 kalenteriviikkoa, jos olet työskennellyt vähintään yhden työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon 29.12.2013 jälkeen. Työssäoloehto pitää normaalisi kerätä 28 kuukauden aikana. Päätoiminen opiskelu on kuitenkin hyväksytty syy olla poissa työmarkkinoilta. Tällöin työssäoloehdon tarkastelujaksoa voi pidentää enintään seitsemällä vuodella. 
 
Jäsenen tulee kuitenkin täyttää jäsenmaksuvapautuskaavake ja lähettää se RTU:n toimistoon.
Jäsenedut pysyy ennallaan.

Linkeistä löytyy jäsenmaksuvapautuskaavakkeet  suomeksi sekä ruotsiksi

Rajaturvallisuusunionin toimisto
Ratamestarinkatu 11
00520 Helsinki

Puh: +358 (0)9 148 5824
toimisto(at)rtu.fi

Kaakon Nettipalvelu Oy